mobius

Hlídač slev a akcí

Zadejte Váš e-mail a už Vám žádná sleva neuteče!

Corporate identity Přerov

By RedDesign 4 roky ago
Přerov logo + corporate identity

Ve značce se kříží obrys mamutího klu (zleva) se zubřím rohem (zprava). Oba prvky jsou zobrazeny vynecháním barvy a jsou jednoduše viditelné. Mamutí kel byl použit v závislosti na lokalitě Předmostí a tamnímu nalezišti z dob lovců mamutů. Zubří roh navazuje na znak města Přerova, ve kterém je vyobrazena zubří hlava s původem ze znaku rodu Pernštejnů v historii vládnoucího na území města. Křížením klu a rohu vzniká tvar jakési plachetnicové lodi, která má význam především v budoucnosti města, kdy má být Přerov křižovatkou průplavu Dunaj-Odra-Labe a jedním z jeho hlavních přístavů. Barevnost je přejata z praporu města, modrá barva symbolizuje oblohu a původní žlutá barva zde pro modernější vzezření byla nahrazená zelenou. Symbolizovat má ale stejnou věc, a to úrodnost Hanácka.

Logo + corporate identity

PŘEROV

Návrh logotypu do soutěže o jednotný vizuální styl města Přerova spolu s možným umístěním na reálné předměty.